VİROLOJİ
M.N.I Iha testi. 2 dakika içerisinde infeksiyöz mononükleozun serolojik tanısı için kart hemaglütinasyon testi
detay  
BAKTERİYOLOJİ
Staphylococcus STAPH AUREUS FUMOUZE® Kolonilerden Staf aureus'un identifikasyonu için Hemaglütinasyon kart test
detay  
MİKOLOJİ (MANTAR)
ASPERGILLOSIS FUMOUZE® İndirek hemaglütinasyon yöntemiyle Aspergillozun serolojik tanısı
detay  
PARAZİTOLOJİ
Ekinokok İndirek hemaglütinasyon yöntemiyle Ekinokok Kist Hidatik hastalığının serolojik tanısı
detay  
ROMATOİD FAKTÖRLER
POLYARTEST FUMOUZE® Romatoid faktörün kalitatif ve yarı kantitatif tespiti için Waaler-Rose tip reaksiyonu
detay